fbpx

TERMINU APRAKSTS

Klients – fiziskā persona, kura veic pasūtījumus interneta veikalā www.e-eglite.lv un ir pasūtītās Preces saņēmējs. Interneta veikalā www.e-eglite.lv iegādātās preces klients izmanto savām personiskajām vajadzībām, savas ģimenes locekļu un tuvinieku vajadzībām vai citiem mērķiem.

Pārdevējs – VENTA EVENT, SIA

Puses – Klients un Pārdevējs

Interneta veikals – vietne internetā, kurai interneta tīklā ir adrese www.e-eglite.lv Klientiem interneta veikalā noformēšanai tiek piedāvāta Pārdevēja prece, kā arī pasūtītās preces apmaksas un piegādes noteikumi.

Vietne – www.e-eglite.lv

Prece – materiālā vienība, kura atrodas preču apgrozībā un tiek piedāvāta pārdošanai vietnē.

Pasūtījums – atbilstošā veidā noformēts Klienta pieprasījums vietnē izvēlētās preces piegādei uz Klienta norādīto adresi.

Piegādes dienests – Pārdevēja partneris, kurš realizē trešo personu preču piegādes Klientam pakalpojuma kontroli.

Ārējā vietne – citas vietnes interneta tīklā, atsauces uz kurām tiek izvietotas vietnē www.e-eglite.lv

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Ja starp Klientu un Pārdevēju (turpmāk tekstā – Puses) nav noslēgta cita vienošanās, šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmākajā tekstā – Noteikumi) ir juridisks dokuments Klientam un Pārdevējam , kurā noteikti preču iegādes un apmaksas nosacījumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība un nosacījumi, kā arī citi noteikumi, kas saistīti ar preču un/vai Dāvanu Karšu iegādi un pārdošanu interneta veikalā (turpmāk tekstā – Pirkuma līgums). Reģistrējoties vietnē , Klients apliecina, ka ir iepazinies un pilnībā izprot, kā arī piekrīt visiem nosacījumiem, kas minēti šajos Noteikumos. Visa informācija, kas publicēta tīmekļa vietnē- www.e-eglite.lv , piemēram , informācija, kas saistīta ar produktu aprakstiem, to specifikāciju, fotogrāfijām ir vispārīga un nav uzskatāma par izsmeļošu. SIA HD selected patur tiesības veikt izmaiņas produktu aprakstos, par to atsevišķi neinformējot Klientus.

 1. REĢISTRĀCIJA

1.1 Tiesības reģistrēties, pasūtīt un pirkt preces interneta veikalā www.e-eglite.lv ir tikai:

1.1.1 rīcības spējīgai fiziskai personai, t.i. pilngadīgai personai, kuras darbības nav ierobežotas ar tiesas pavēli;

1.1.2 nepilngadīgai personai no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu atļauju, izņemot gadījumus, kad nepilngadīgā persona izmanto savus ienākumus;

1.1.3 juridiskai personai;

1.1.4 visiem augstāk minēto personu pilnvarotajiem pārstāvjiem

1.2 Preču apraksts, specifikācija un cenas ir pieejamas Klientam tikai ar reģistrāciju vietnē.

1.3 Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācijas formā, precizitāti un ticamību.

1.4 Klients apņemas neizpaust savu lietotāja vārdu un paroli, kurus norādīja reģistrācijas formā.

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

2.1 Klients, reģistrējoties vietnē, norādot savus personas datus, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi turpmāk tiks sūtīti informatīvi ziņojumi, būtiski paziņojumi par maksājumu un piegādes norisi.

2.2 Klients piekrīt tam, ka e-pasta adrese būs izmantojama tiešās tirdzniecības nolūkos.

2.3 Klientam ir jānorāda savi personas dati (vārds, uzvārds, preču piegādes adrese, telefona numurs un e-pasta adrese), jo tie ir nozīmīgi, lai izpildītu preču pirkšanas, piegādāšanas un maksāšanas darbības.

2.4 Pārdevējs apstiprina, ka dati tiks izmantoti tikai piegādes un tiešās tirdzniecības nolūkos.

2.5 Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personīgos datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas veic preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījumu saistītus pakalpojumus, kā arī glabāt Pircēja datus Latvijas Republikas (Turpmāk tekstā – LV) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā . Visos citos gadījumos Pircēja personas datus drīkst atklāt trešajām personām tikai LV normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

 1. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

3.1 Lai pasūtītu preces, Klients pēc tam vēlamo produktu atlasīšanas pāriet uz „iepirkumu grozu”

3.2 Noformējot pasūtījumu, Klients norāda šādu informāciju:
Saņēmēja vārds, uzvārds
Piegādes adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese

3.3 Pēc Pasūtījuma veiksmīgas noformēšanas, Klientam uz elektronisko pasta adresi tiek nosūtīta informācija par Pasūtījuma statusu. Pasūtījuma statuss norāda uz to, kura apstrādes posmā atrodas Klienta pasūtījums.

3.4 Ja Klients noformēja preces pasūtījumu daudzumā, kas pārsniedz norādītās preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs par to informē Klientu, nosūtot elektronisko vēstuli uz elektronisko adresi, kuru Klients norādīja reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības apmaksāt un saņemt preci tādā daudzumā, kādā prece ir pieejama noliktavā vai anulēt doto pozīciju pasūtījumā vai, kā alternatīvo risinājumu pieņemt pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma noformēšanas atlikšanu līdz brīdim, kad norādītā prece būs pieejama Pārdevēja noliktavā nepieciešamā daudzumā. Ja klients savu lēmumu nav saskaņojis ar Pārdevēju 7 darba dienu laikā, Pārdevējam ir tiesības pilnībā anulēt šo pasūtījumu.

3.5 Vietnē izvietotie informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot preces īpašības (tajā skaitā arī krāsas toni, izmērus, tehniskos parametrus, formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Klientam ir tiesības vērsies pie Pārdevēja ar Preces detaļu precizēšanu. Ja klients nav vērsies pie Pārdevēja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms, ka Klientam, noformējot pasūtījumu, nav radušās šaubas par preces īpašībām.

3.6 Gadījumā, kad preces nav Pārdevēja noliktavā vajadzīgajā daudzumā, tajā skaitā no Pārdevēja neatkarīgo iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt doto pozīciju Klienta Pasūtījumā, informējot par to Klientu, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Klients norādīja reģistrējoties vietnē.

3.7 Interneta veikala www.e-eglite.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu parametru nodošanu pircēja displejā.

3.8 Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients, izdarot Pasūtījumu, ir iepazinies un bez iebildumiem piekritis ar visiem Pārdevēja noteikumiem, ka arī ar visiem citiem pie Pasūtījuma norādītajiem nosacījumiem.

 1. PREČU PIEGĀDE

4.1 Klients, iegādājoties preces interneta veikalā www.e-eglite.lv, var izvēlēties preču piegādes veidu.

4.2 Klients, izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas sniegt precīzu piegādes adresi.

4.3 Klients apņemas saņemt preces pats personīgi. Tajos gadījumos, kad viņš pats to personīgi nevar izdarīt, bet preces piegādātas norādītajā adresē, balstoties uz Pircēja pieteikuma informāciju, Pircējam nav tiesības celt pret Pārdevēju pretenzijas dēļ preču piegādes nevēlamai personai.

4.4 Preces var piegādāt pats Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

4.5 Maksa par piegādes pakalpojumiem ir atkarīga no piegādes adreses, preču svara un izmēra

4.6 Piegādes maksu pārdevējam ir tiesības mainīt.

4.7 Preču piegādes termiņš ir sākot no 2 darba dienām līdz 4 nedēļām. Piegādes termiņš tiek paziņots Klientam individuāli, nosūtot tam e-pasta vēstuli.

4.7.1 Ja vienā pasūtījumā tiek pievienoti produkti ar dažādiem piegādes laikiem, tad tam tiks piemērots ilgākais piegādes periods.

4.8 Saņemot sūtījumu, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu personu ir jāpārbauda sūtījuma un preces (-ču) stāvokli, jāparaksta rēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma, pakalpojumu dokuments. Pircējam, parakstot rēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma, pakalpojuma dokumentu ir jāapstiprina, ka sūtījums ir saņemts labā stāvoklī, bez ārējiem defektiem (tādiem, kurus var redzēt apskatot preci no ārienes, kuru izraisītāji varētu būt kas cits, ne ražošanas process).

4.9 Ievērojot, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai savādākā veidā ārēji sabojāts), prece (-ces) ir bojāta (-as) vai prece (-es) ir nepareizas komplektācijas, Pircējam tas ir jāatzīmē rēķinā, pavadzīme vai citā sūtījuma dokumentā. Pārdevēja vai viņa norīkota pārstāvja klātbūtnē Pircējam jāuzraksta brīvas formas sūtījuma (vai) preces (-ču) bojājuma (negadījuma) akts. Pircējam, šo darbību neizdarot, Pārdevējs Pircēja priekšā ir atbrīvots no atbildības par preces (-ču) bojājumu, ja vien šo bojājumu pamats nav ražošanas process vai preču komplektācijas kļūda, kuru nevar pamanīt aplūkojot sūtījuma preces no ārienes.

4.10 Gadījumos, kad Klients saņemot preces, pamana, ka sūtījumā nav atbilstošās preces vai preces nav pareizā izmēra, krāsas vai citas neatbilstības, Klientam nekavējoties jāinformē VENTA EVENT, SIA.

4.11 Preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Pircēju brīdī, kad Pircējs saņem Pasūtījumu.

4.12 Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Klientam, tās nozaudēšanas pasta (kurjerpasta) dienesta darbinieku vainas dēļ piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina klientam apmaksātās preces un piegādes vērtību tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.

4.13 Piegādes veidi ir norādīti vietnē sadaļā “Preču Piegāde”.

4.14 Preces tiek piegādātas kopā ar rēķinu par tām, kas kalpo kā, rēķins par piegādātajām precēm un piegādāto preču garantijas dokuments. Klients tiek lūgts norādīt pareizo piegādes adresi un kontaktinformāciju, pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

 1. IEPAKOJUMS, TRANSPORTĒŠANA UN MAKSĀJUMU NOTEIKUMI

5.1 Klienta pasūtītās preces tiek tam atbilstoši iepakotas.

5.2 Samaksa par precēm tiek pieņemta atbilstoši maksājuma metodei.

5.3 Preču piegādes izmaksas tiek noteiktas atsevišķi katram pasūtījumam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka preču piegādes izmaksas sedz Klients!

5.4 VENTA EVENT, SIA patur īpašumtiesības uz visām precēm, līdz brīdim, kad klients pilnībā veicis samaksu par tām.

5.5 Jebkuras citas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi, pēc tam, kad VENTA EVENT, SIA ir nosūtījis Klientam tā pasūtītās preces, arī sedz Klients.

5.6. Daži ražotāji preces izgatavo uz speciālu pasūtījumu, tāpēc piegādes laiks dažādām precēm var atšķirties un aizņemt līdz 30 dienām.

 1. PREČU PIEGĀDES METODES

6.1 Iespējamie preču piegādes veidi ir norādīti interneta vietnē www.e-eglite.lv,

6.2 Sūtīšana iespējama uz Omniva pakomātiem vai kurjeru:

6.2.1 Visi pasūtītie produkti tiek nogādāti centrālajā Omniva noliktavā, un kurjers tos piegādās uz Jūsu norādīto adresi.

6.2.2 Gadījumā, ja kurjers Jums nevar piegādāt preci, tā tiek glabāta Omniva noliktavā 7 dienas; Omniva pakomātos prece uzglabājas 7 dienas.

6.2.3 Latvijarazots.lv Klientu apkalpošanas speciālists sazināsies ar Jums, lai pārceltu Jūsu preces piegādes datumu.

6.2.3.1 Gadījumā, ja klients nepieņem savu sūtījumu noteiktajā termiņā, tā tiek nogādāta atpakaļ VENTA EVENT, SIA.

6.2.3.2 VENTA EVENT, SIA ir tiesības pieprasīt klientam segt sūtīšanas izdevumus.

6.2.3.3 Klientam ir jāsedz visi izdevumi saistībā ar sūtīšanas izmaksām, ja VENTA EVENT, SIA ir oficiāli atsūtījis Jums maksāšanas pieteikumu.

6.2.3.4 VENTA EVENT, SIA ir tiesības liegt klientam jaunu pasūtījumu veikšanu, ja šādas situācijas tiek piefiksētas atkārtoti.

 1. IEGĀDĀTO PREČU ATGRIEŠANA

7.1 Preču īpatnības ir norādītas pie katras preces esošā apraksta. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala preču krāsas tonis var neatbilst reālam preču krāsas tonim, dēļ Pircēja izmantotā monitora īpašībām.

7.2 Preču atgriešana jāveic 14 kalendāro dienu laikā no to piegādes brīža, par to paužot rakstiskā veidā.

7.3 Lai atgrieztu preces, atsūtiet pieteikumu uz e-pastu info@e-eglite.lv, kurā ir jānorāda pasūtījuma numurs, preces kods, nosaukums, daudzums un atgriešanas iemesls (nav obligāts).

7.4 Atgriežot preces, Klientam obligāti ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

7.4.1 atgriežamajai precei vēlams būt oriģinālā iepakojumā

7.4.1.2. Iesakām , saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas.

7.4.2 izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Atteikuma veidlapa.

7.4.3 atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija Klientam to saņemot. Ja netiek ievērots šis noteikums, tiek samazināts atgriežamo līdzekļu apjoms Klientam par tik, cik lielā mērā klients radījis bojājumus precei (nosmērējis, ieplēsis, pazaudējis kādu preces sastāvdaļu u.tml.)

7.4.5 atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments;

7.4.6 Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Klienta atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

7.4.7 Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.

7.4.8 Klientam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas.

7.4.9 Par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

7.5 Preču iepakojums atgriešanas gadījumā:

7.5.1 Vēlams iesaiņojuma maisiņš

7.5.2 Iesakām preci atdot atpakaļ ar visām preču birkām, kas kalpos Klientam par pierādījumu, ka preces iegādāta interneta veikalā www.e-eglite.lv

 1. PREČU KATEGORIJAS, KURU ATPAKAĻ ATGRIEŠANA PĀRDEVĒJAM UN APMAIŅA NAV IESPĒJAMA

8.1 Personīgās higiēnas preces, ja ir atvērts to iepakojums (zobu birste, bārdas skuveklis u.c. tml. preces)

8.2 Audioieraksti vai videoieraksti, ja ir atvērts to iepakojums

8.3 Ja ir veikta individuāla pasūtījuma iedruka uz preces

8.4 Apakšveļa, zeķes, ja ir atvērts to iepakojums

8.5 Kā arī, Klients nevar atgriezt preces, kuras nav atgriežamas vadoties pēc LV tiesību aktiem.

 1. PRECES AR DEFEKTU NOMAIŅA VAI ATGRIEŠANA

9.1 Gadījumā, ja prece ir bojāta vai pasūtījumā pieļauta kļūda (nepareizs izmērs, krāsa), Jūs varat atgriezt preci, vai apmainīt pret tādu, kā bija norādīts pasūtījumā.

9.2 Preci ar defektu Pārdevējs apņemas apmainīt pret kvalitatīvu (bez defekta) vai veikt nepieciešamo remontu.

9.3 Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē VENTA EVENT, SIA , nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi: info@e-eglite.lv. Vēstulē jānorāda : Preces nosaukums, kods, pasūtījuma numurs un neliels defekta apraksts, kā arī tālruņa numurs un/vai e-pasts.

9.5 Uz Preces Defekta pieteikšanas vēstuli Jums atbildēs 3 darba dienu laikā.

9.4 Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana notiek vadoties pēc LV normatīvo aktu noteiktās kartības.

 1. PRODUKTU DEFEKTI

10.1 Klientam ir pienākums sniegt prasību par defektu novēršanu sekojošajos gadījumos:
Ja produkta defekts nav novēršams un traucē pilnvērtīgai produkta izmantošanai, klientam ir tiesības (1) pieprasīt attiecīgā produkta apmaiņu pret jaunu šāda veida produktu vai (2) izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu.
Ja produkta defekts ir novēršams, taču tas pēc kāda laika ir jānovērš atkārtoti, kā rezultāta klients nevar pilnvērtīgi izmantot produktu, klientam ir tiesības (1) pieprasīt attiecīgā produkta apmaiņu pret jaunu šāda veida produktu vai (2) izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu.

10.2 Klientam par defektu VENTA EVENT, SIA jāinformē nekavējoties tiklīdz defekts tiek konstatēts, bet ne vēlāk kā līdz garantijas termiņa beigām.

10.3 VENTA EVENT, SIA pieņem lēmumu par Klienta prasības apstiprināšanu vai noraidīšanu 30 dienu laikā no brīža, kad klients ir informējis VENTA EVENT, SIA par produkta defektu un ir saņēmis produktu ar defektu no Klienta.

10.4 Par prasības lēmumu, klients tiks informēts telefoniski 30 dienu laikā no brīža, kad klients ir informējis VENTA EVENT, SIA par produkta defektu un ir saņēmis produktu ar defektu no Klienta.

10.5 VENTA EVENT, SIA nav atbildīgs par preces bojājumiem vai defektiem pret jebkuru trešo pusi, kas iegādājusies preces no VENTA EVENT, SIA klienta.

10.6 Visas tiesības un pienākumi starp VENTA EVENT, SIA un klientu saistībā ar garantiju, ir definēti LV normatīvajos aktos.

 1. KLIENTS ZAUDĒ TIESĪBAS PRETENDĒT UZ GARANTIJAS PAKALPOJUMIEM GADĪJUMOS, JA:

11.1 Klients nevar iesniegt pierādījumu par preces apmaksu un tās piegādi;

11.2 Klients nevar uzradīt acīmredzamus produkta defektus, preču piegādes brīdī;

11.3 preču garantijas termiņš ir beidzies;

11.4 mehāniskie produkta bojājumi ir radušies Klienta darbību rezultātā;

11.5 produkts tika izmantots tam nepiemērotos apstākļos, mitrā, ķīmiskā vai mehāniskā vidē;

11.6 produkts netika izmantots tam paredzētajā nolūkā;

11.7 produkts ir bojāts, jo lietots neparasti augstas slodzes apstākļos vai izmantots pretēji dokumentācijai, instrukcijām, tehniskajiem standartiem un drošības noteikumiem.

11.8 produkts ir bojāts nenovēršamos un / vai neparedzamos apstākļos, vai

11.9 ūdens postījumu dēļ, uguns postījumu dēļ vai sakarā ar citiem nepārvaramiem force majeure faktoriem.

 1. VENTA EVENT, SIA APŅEMAS IZPILDĪT KLIENTA GARANTIJAS PIEPRASĪJUMU VIENĀ NO MINĒTAJIEM VEIDIEM:

12.1 preces defekta salabošana;

12.2 aizstājot bojāto preci ar jaunu;

12.3 atmaksājot pilnu pirkuma cenu par bojāto preci;

12.4 samazinot cenu par bojāto preci, un atmaksājot starpību pircējam;

12.5 nosūtot rakstisku pieprasījumu Klientam, ļaujot tam izvēlēties vienu no augstāk minētajiem VENTA EVENT, SIA garantijas pieprasījuma izpildes veidiem;

12.6 pamatoti noraidīt garantijas pakalpojumu sniegšanu.

 1. NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI

13.1. HD selected saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala sistēmā.

13.2. Ja Klients nepiekrīt mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Klientam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Klients pazaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.

13.3. Ja Klients, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.

13.4. Šie noteikumi sastādīti vadoties pēc LV normatīvajiem tiesību aktiem.

13.5. Visas neskaidrības, kas izcēlušās dēļ šiem Noteikumiem, var tikt risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi LV Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

13.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.

 1. Datu apstrāde

14.1 Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.